Faighnich ceist mun Phàrlamaid

Is urrainn dhut am foirm seo a chleachdadh gus ceist fhaighneachd mu Phàrlamaid na h-Alba.

Nach cuir thu a-steach fiosrachadh am conaltraidh agad gus an urrainn do sgioba Fiosrachadh is Foillseachaidhean na Pàrlamaid freagairt a chur thugad.

Tha * a' ciallachadh gu bheil an earrann seo riatanach.