Comataidh Bun-structair is Tasgadh Calpa

Is e raon-ùghdarrais Comataidh Bun-structair is Tasgadh Calpa beachdachadh agus aithris air bun-structair, tasgadh calpa, còmhdhail, taigheadas agus gnothaichean eile a tha mar dhleastanas air Rùnaire a’ Chaibineit airson Bun-structair is Tasgadh Calpa, a bharrachd air an fheadhainn a tha a’ tighinn taobh a-staigh raon-ùghdarrais Comataidh Riaghaltas Ionadail agus Ath-nuadhachadh