Tasglann naidheachd

Eòlaichean gu bhith fo cheist mu ionmhas na h-Alba an dèidh 2014

11.04.2014

Scotland’s public finances post-2014 will come under the microscope at the Scottish Parliament’s Finance Committee when it holds a series of evidence sessions on the subject from this April.

Molaidhean a thaobh saorsa nas tràithe do chuid de phrìosanaich sa bhad fo sgrùdadh aig Comataidh a’ Cheartais

04.04.2014

Tha molaidhean a thaobh leigeil mu sgaoil nas tràithe de sheòrsaichean àraid de phrìosanaich air a thighinn fo sgrùdadh aig Comataidh a’ Cheartais agus iad a’ sireadh fianais ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Comataidh gus sgrùdadh a dhèanamh air na bhios ag obair ann an riaghaltas ionadail

04.04.2014

Bidh sgrùdadh air mar a bhios riaghaltas ionadail ag obair agus na dh’fhaodar ionnsachadh airson na h-Alba mar chuspair do bhuill Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

Pàrlamaid na h-Alba an sàs ann an Seachdain na h-Alba

03.04.2014

Tòisichidh an t-Oifigear Riaghlaidh, am Fìor Urr Tricia Marwick BPA, Linda Fabiani BPA agus Rhoda Grant BPA an-diugh air sreath de dh’iomairtean às leth Pàrlamaid na h-Alba gus Seachdain na h-Alba 2014 a chomharrachadh.

Cupa Ryder mar phrìomh tharraing aig Pàrlamaid na h-Alba

03.04.2014

As momentum builds for the Ryder Cup at Gleneagles later on this year, visitors to the Scottish Parliament will have a unique opportunity to delve into the history of one of sport’s most well-known events.

Beachdan daoine òga gun dachaigh gan iarraidh le Comataidh Co-ionnanachd Chothroman

28.03.2014

Thathar ag iarraidh air daoine òga gun dachaigh am beachdan a thoirt do Chomataidh Co-ionnanachd Chothroman agus iad a’ sireadh fianais a thaobh stad a chur ri òigridh gun dachaigh ann an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh.

Beachdan a dhìth mu chruthachadh buidheann ùr an urra ri inbhean ann am biadh

28.03.2014

Tha beachdan mu chruthachadh buidheann ùr an urra ri inbhean ann am biadh a dhìth air Comataidh Slàinte is Spòrs agus iad a’ tòiseachadh air Bile Bidhe (Alba) a sgrùdadh.

Luchd-pàrlamaid Breatannach agus Èireannach a’ tighinn còmhla ann am Baile Àtha Cliath

28.03.2014

Thig luchd-pàrlamaid Breatannach agus Èireannach còmhla san Talla Mhòr, Ospadal Rìoghail Chill Mhaighneann, Baile Àtha Cliath, Diluain.

Buill air còig atharrachaidhean a mholadh do Iain Duncan Smith gus leasachadh a thoirt air Measaidhean Comas-obrach

23.03.2014

Thathar air còig atharrachaidhean a mholadh do Iain Duncan Smith BP, Rùnaire na Stàite ri Obair agus Peinnseanan gus Measaidhean Comas-obrach a dhèanamh “nas èifeachdaiche agus nas daonna”.

Eun Sheòrais Wyllie air nead fhaighinn aig Pàrlamaid na h-Alba

19.03.2014

Thèid bràthair beag Eun Mòr ainmeil Bherlin cuide ri deilbheadh is obair-tarraing leis an fhear-ealain iomraiteach Albannach Seòras Wyllie MBE a ghleidheadh gu buan aig Pàrlamaid na h-Alba