Tasglann naidheachd

Comataidh Eaconamaidh na Pàrlamaid a’ tadhal air Peairt

20.10.2014

MSPs on the Economy, Energy and Tourism Committee will swap the Scottish Parliament for the Salutation Hotel as MSPs relocate to Perth for the day on Monday 3 November.

Comataidh a’ Bhun-structair a’ dol an sàs ann an èifeachd reachdais a thaobh daoine gun dachaigh

10.10.2014

The impact of legislation that guarantees accommodation for people assessed as unintentionally homeless has been the focus of an inquiry by the Infrastructure and Capital Investment Committee.

Foillseachadh fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball an 2013/14

09.10.2014

Publication of 2013/14 Members expenses information

Tuilleadh chumhachdan ionmhasail gu bhith air an tiomnadh - dè na roghainnean a th’ ann?

08.10.2014

Bidh Comataidh an Ionmhais aig Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh nan roghainnean a th’ ann gus tuilleadh chumhachdan ionmhasail a thiomnadh do dh’Alba ann an rannsachadh ùr a thèid fhoillseachadh an-diugh (Diardaoin 9 Dàmhair).

Saighdearan an latha a dh’aom is an latha an-diugh air an cuimhneachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba

07.10.2014

Two powerful and symbolic art installations by Simon Burns-Cox and Alison Kinnaird reflecting the impact of war have gone on display at the Scottish Parliament.

Bidh Tosgaire na h-Eadailt a’ bruidhinn ri BPAan air prìomh amasan san Roinn Eòrpa

06.10.2014

Thèid prìomh amasan na h-Eadailte – agus an dùthaich mar uachdarain air Comhairle an Aonaidh Eòrpaich fad sia mìosan – a chur an cèill air Diardaoin 9 An Dàmhair le Tosgaire na h-Eadailte san RA, A Shoillse, Pasquale Terracciano.

Feumar guth nan daoine a chluinntinn a rèir an Oifigeir Riaghlaidh agus barrachd ath-leasachaidh air a ghealltainn

23.09.2014

Feumar guth nan daoine a chluinntinn sa Phàrlamaid an dèidh àireamh neo-àbhaisteach de luchd-bhòtaidh na h-Alba a' bhòtadh san reifreann, a rèir an Oifigeir Riaghlaidh Tricia Marwick.

Tha an Ìre Bhòtaidh gun choimeas a’ toirt dùbhlan do na pàirtaidhean is institiudean poilitigeach a rèir an Oifigeir Riaghlaidh

19.09.2014

Tha an ìre bhòtaidh fìor fìor àrd air cothroman a chruthachadh ach tha e cuideachd air dùbhlain nach beag a chruthachadh airson pàrtaidhean poilitigeach is institiudean poilitigeach a rèir an Oifigear Riaghlaidh.

Cruthachadh buidheann inbhean-bidhe airson na h-Alba air taic fhaighinn bho Chomataidh na Slàinte

21.08.2014

Tha cruthachadh buidhneann air leth an urra ri inbhean-bidhe ann an Alba air taic fhaighinn bho Bhuill air Comataidh Slàinte agus Spòrs.

Buannachd eaconamach Fèisean Dhùn Èideann gu bhith ga sgrùdadh le BPAan

16.08.2014

Agus na mìltean de luchd-turais a’ tighinn a Dhùn Èideann air sgàth Fèisean an t-samhraidh, nì Comataidh Eaconamaidh, Cumhachd is Turasachd Pàrlamaid na h-Alba sgrùdadh air na buannachdan eaconamach aca.