Tasglann naidheachd

Comataidh Taigh an Ròid a' cur sgrùdadh air bhog a thaobh aonarachd

19.01.2015

Thèid guthan dhaoine aonranach iomallach a chluinntinn aig Taigh an Ròid agus Comataidh Co-ionannachd Chothroman aig Pàrlamaid na h-Alba a’ cur a sgrùdadh mu iomallachas sòisealta (social isolation) air bhog.

Tha Comataidh a’ Cheartais a’ sireadh bheachdan air molaidhean airson dèiligeadh ri trafaigeachd is gabhail-brath dhaoine

15.01.2015

Tha Comataidh a’ Cheartais airson beachdan dhaoine fhaighinn a tha a’ fulang fo bhuaidh trafaigeachd is tràilleachd dhaoine mar phàirt den ghairm fianais aice air Bile Trafaigeachd is Gabhail-brath Dhaoine (Alba)

Oifigear Riaghlaidh gus frithealadh air comharradh dà chiad bliadhna o rugadh Prìomh Mhinistear Albannach Chanada

07.01.2015

Gabhaidh an t-Oifigear Riaghlaidh, Am Fìor Urr. Tricia Marwick BPA, pàirt ann an tachartasan ann an Cathair-bhaile Kingston gus comharradh dà chiad bliadhna o rugadh ciad Phrìomh Mhinistear Chanada, An Ridire Iain A. MacDhòmhnaill à Glaschu.

Iarrtas airson dòigh ùr gus dèiligeadh ri neo-ionannachdan slàinte ann an Alba

05.01.2015

Despite significant investment in tackling health inequalities in Scotland since devolution, the gap between rich and poor remains persistently wide, according to an inquiry by the Health and Sport Committee.

Teagamh mu na ghabhas toirt a-mach a thaobh amannan-feitheimh Ionadan Tubaist & Èiginn (A&E)

15.12.2014

Tha amas a thaobh amannan-feitheimh do dh’euslaintich a thèid fhaicinn ann an ùine nas lugha na 4 uairean a thìde ann an 98% den a h-uile turas do dh’ionadan A&E air a thighinn fo cheist aig Comataidh Sgrùdadh Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba.

Fiosrachadh mu chosgaisean nam Ball air fhoillseachadh

11.12.2014

Latest details of all MSPs parliamentary expenses are published on the web today.

Comataidh ag iarraidh leasachadh air mar a lorgar is a pheanasaichear eucoir an aghaidh fiadh-bheatha

08.12.2014

Feumar feabhas a chur air mar a lorgar is a pheanasaichear eucoir an aghaidh fiadh-bheatha, a rèir rannsachadh le Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid is Àrainneachd aig Pàrlamaid na h-Alba.

Buaidh nan gnìomhachas cruthachail air eaconamaidh na h-Alba ri thighinn fon phrosbaig

08.12.2014

Ciamar a nì sinn cinnteach gum fàs na gnìomhachais chruthachail gu soirbheachail ann an Alba? Sin a’ cheist aig cridhe rannsachadh ùr a chaidh ainmeachadh an-diugh le Comataidh Eaconamaidh, Lùths agus Turasachd ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Tha Comataidh a’ faighneachd, am bu chòir Luchd-gairm aig Taigh an Roid a bhith air an taghadh?

01.12.2014

Tha a’ Chomataidh Inbhean, Dòighean-obrach agus Cur-an-dreuchd Poblach air rannsachadh ùr fhoillseachadh an-diugh (1 Dùbhlachd) agus iad gu bhith sgrùdadh mholaidhean ùra gus Luchd-gairm Chomataidhean Pàrlamaid na h-Alba a thaghadh.

Comataidh bho Thaigh an Roid ag iarraidh dèiligeadh ri targaidean a thaobh atharrachadh clìomaid nach deach a choileanadh mar chùis a dh’fheumas deifir

30.11.2014

The Scottish Parliament’s Rural Affairs, Climate Change and Environment Committee (RACCE) is calling for urgent steps be taken to ensure future ambitious climate change targets are not missed.