Tasglann naidheachd

Ceum nas fhaisge air ceadachadh airson gunnaichean-adhair an Alba

23.03.2015

Thathar air ceum eile a ghabhail an-diugh (23 Màrt) gu ruige ceadachadh gunnaichean-adhair às dèidh do Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aithisg ìre a h-aon fhoillseachadh air Bile Gunnaichean-adhair is Ceadachadh (Alba).

Obar Dheathain mar fhòcas do thuras rannsachaidh às-mhalairt

23.03.2015

Thèid ceistean a chur ri gnothachasan ann an Obar Dheathain an-diugh mun eòlas a th’ aca a thaobh às-mhalairt (export) de bhathar is seirbheisean le còrr an t-saoghail, ceistean a bhios aig BPAan air Comataidh Eaconamaidh, Lùths is Turasachd.

Comataidh a’ sireadh barrantasan a thaobh TTIP a chor is gun tèid seirbheisean poblach a dhìon

17.03.2015

Tha comataidh ann an Taigh an Ròid air barrantasan iarraidh nach biodh an NHS is seirbheisean poblach eile ann an Alba a’ fulang gu dona aig aonta malairt a tha ga bharganachadh eadar an t-Aonadh Eòrpach is Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh.

Latha Eadar-nàiseanta nam Boireannach air a chomharradh aig Pàrlamaid na h-Alba

13.03.2015

Bidh na ciadan de bhoireannaich às iomadh àite is dhen a h-uile seòrsa a’ cruinneachadh ann an Taigh an Ròid a-màireach (Disathairne 14 Màrt) gus Latha Eadar-nàiseanta nam Boireannach a chomharradh.

Tosgaire Latbhia gus bruidhinn ri BPAan air prìomh amasan san Roinn Eòrpa

11.03.2015

Thèid prìomh amasan Latvia agus an dùthaich sin mar cheannas air Comhairle an Aonaidh Eòrpaich a chur an cèill le Tosgaire Latvia don Rìoghachd Aonaichte, A Mhòralachd Andris Teikmanis.

Bu chòir do sgoiltean a bhith a’ brosnachadh chòmhraidhean air taghaidhean, tha Comataidh phàrlamaideach a’ moladh

11.03.2015

Ghabh òigridh de 16 is 17 bliadhna a dh’aois an cothrom a bhòtadh anns an reifreann an-uiridh le uidhir de dhealas gum bu chòir do sgoiltean taic a thoirt don ùidh seo nuair a tha taghaidhean eile a’ tighinn dlùth.

BPAan a’ sgrùdadh mar a tha cunnart ann gun dùin stèisean-cumhachd Lann Annaid

11.03.2015

Bidh Comataidh Eaconamaidh, Lùths is Turasachd Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt sùil an-diugh air dè tha an dàn do stèisean-cumhachd Lann Annaid ann am Fìobh.

Latha na Pàrlamaid a’ tighinn gu Taigh Sear, Glaschu

11.03.2015

Faodaidh daoine bho air feadh Ghlaschu ionnsachadh mar a tha a’ Phàrlamaid aca ag obair air an son nuair a thig Pàrlamaid na h-Alba gu Taigh Sear (Easterhouse) air Diluain 16 Màrt.

A’ Rannsachadh Ceanglaichean Eadar-nàiseanta na h-Alba

10.03.2015

Thathar ag iarraidh air buidhnean san treas earrainn agus buidhnean nach buin ris an riaghaltas an-diugh an cuid bheachdan a thoirt do Chomataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh-a-Muigh agus i a’ cur an ath-ìre den rannsachadh aice, ‘A’ Ceangal Alba’, air bhog.

Barrachd phlanaichean a thaobh fèin-riaghlaidh rin sgrùdadh aig Comataidh Sgrùdadh Poblach.

09.03.2015

Bidh cho freagarrach ‘s a bhios obair-sgrùdaidh is cunntachalachd na feadhnach a tha gu bhith a’ lìbhrigeadh nan cumhachdan ùra tiomnaichte a thathar a’ moladh san àm ri teachd mar fhòcas aig Comataidh Sgrùdadh Poblach.