Tasglann naidheachd

Molaidhean mu chìsean tiomnaichte gu bhith air an sgrùdadh

14.08.2014

Tha a’ bhuaidh a bhios aig dòigh-dèiligidh Riaghaltas na h-Alba a thaobh cìsean tiomnaichte air margadh na seilbhe agus air an eaconamaidh san fharsaingeachd gu bhith air a sgrùdadh le Comataidh an Ionmhais.

Ceannardan cultarail air fàilte fhaighinn gu Pàrlamaid na h-Alba airson Cruinneachadh Cultair Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann

10.08.2014

Thig ceannardan cultarail a’ riochdachadh còrr is 30 dùthchannan air feadh an t-saoghail cruinn còmhla an-diugh aig Pàrlamaid na h-Alba air a’ chiad latha de Thional Cultair Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann.

Feumar aghaidh a chur ri smachd air geòidh na h-Alba gu deatamach a rèir Comataidh Cùisean Dùthchail

09.08.2014

Tha a bhith a’ cumail smachd air na th’ ann an Alba de gheòidh mar dhuilgheadas nàiseanta air am feumar aghaidh a chur gu deatamach, a rèir Comataidh Cùisean Dùthchail, Atharrachadh Clìomaid agus na h-Àrainneachd.

Ceòl, àbhachdas agus bàrdachd ann am Bàr Cafaidh aig an Fhèis Phoilitigs

08.08.2014

Tha Pàrlamaid na h-Alba air an clàr aice de dh’oirfideas an-asgaidh aig Bàr Cafaidh na Fèise aice a nochdadh an-diugh. Bheir am Bàr Cafaidh cothrom air measgachadh dha-rìribh de cheòl, de dh’àbhachdas agus de bhàrdachd.

‘In Time o’ Strife’ air a thoirt gu seòmar Thaigh an Ròid aig Tèatair Nàiseanta na h-Alba

04.08.2014

Thathar cleachdte ri dràma ann an seòmar deasbaid Thaigh an Ròid, ach ’s e dràma de sheòrsa eile a bhios ann agus dealbh-chluich Joe Corrie, mu choimhearsnachd mhèinnearan ri linn Stailc 1926, air chois ann am Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh aig Taigh an Ròid a’ faighneachd a bheil cùisean air fàs nas fheàrr do chloinn ann an cùram?

31.07.2014

Thèid mar a dh’atharraich cùisean do na mìltean de chlann na h-Alba ann an cùram a sgrùdadh le Comataidh Foghlaim agus Cultair aig Pàrlamaid na h-Alba an ath sheachdain nuair a chluinneas i fianais bho dhaoine a dh’fhàg cùram (5 Lùnastal 2014).

Ladysmith Black Mambazo ri cluich aig Pàrlamaid na h-Alba mar chuid de Chruinneachadh Cultair Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann

22.07.2014

Faodaidh am poball iarrtas a dhèanamh air cothrom ainneamh gus Ladysmith Black Mambazo fhaicinn a’ cluich aig Pàrlamaid na h-Alba mar chuid de chruinneachadh a bhios a’ sgrùdadh mar a thèid poileasaidh a thaobh cultair a leasachadh.

‘Dè tha air fàire do dh’Alba?’ tha Fèis Phoilitigs na bliadhna seo a’ faighneachd

18.07.2014

Tha an fhèis a chuireas daoine aig cridhe poilitigs air clàr beothail a chur air bhog an-diugh, a’ sealltainn air ‘Dè tha air fàire do dh’Alba?’

Cuiribh Fuaigheal ri Pannal an t-Sluaigh agus Grèis-bhrat Mòr na h-Alba na h-Alba a’ tilleadh do Thaigh an Ròid

01.07.2014

Agus 15 bliadhna o chaidh a’ Phàrlamaid fhosgladh gu h-oifigeil an 1999, tha fear de phròiseactan mòra ealain coimhearsnachd na h-Alba, Grèis-bhrat Mòr na h-Alba, air tilleadh gu Pàrlamaid na h-Alba.

Molaidhean mu airm adhair agus mu cheadachadh gu bhith air an sgrùdadh

01.07.2014

Tha ceuman ùra a bheir a-steach rèim-ceadachaidh ùr airson airm adhair agus a nì atharrachaidhean air rèim-ceadachaidh deoch-làidir gu bhith air an sgrùdadh aig Comataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aig Pàrlamaid na h-Alba.