Tasglann naidheachd

Feumaidh Cairt ùr a’ BhBC a bhith a’ gabhail a-steach barrachd gluasad bhon mheadhan a thaobh cho-dhùnaidhean, coimiseanadh agus buidseatan, a rèir Comataidh

08.02.2016

Feumaidh Cairt ùr a’ BhBC a bhith a’ dèanamh cinnteach gu bheil barrachd gluasad bhon mheadhan agus do dh’Alba a thaobh cho-dhùnaidhean, coimiseanadh agus buidseatan, a rèir aithisg

Chan eil co-ionnanachd cinnidh ‘ag obair fhathast’ a rèir Comataidh aig Taigh an Ròid

28.01.2016

Chan eil an saoghal obrach fhathast a’ riochdachadh choimhearsnachdan is sluagh na h-Alba, a rèir aithisg air cinneadh, dùthchas agus fastadh le Comataidh

Comataidh SPPA a’ foillseachadh mholaidhean airson ath-leasachadh nan comataidhean aig Taigh an Ròid

19.01.2016

Bu chòir gun robh riatanas air Riaghaltas na h-Alba a bhith a’ foillseachadh aithisg iar-reachdail air gach Achd Pàrlamaid trì gu còig bliadhnaichean an dèidh don Achd a bhith air a toirt gu buil

Iain Bellany – a’ toirt eachdraidh beò aig Pàrlamaid na h-Alba

19.01.2016

Tha sgeulachd nam boireannach nach robh deònach ‘a dhol dhachaigh agus a bhith sàmhach’ ga toirt beò aig Pàrlamaid na h-Alba ann an taisbeanadh ùr an-asgaidh a dh’fhosglas a-màireach (20 Faoilleach).

Gnìomh a dhìth gus soirbheachadh a dhaingneachadh do dh’ola agus gas san àm ri teachd – Comataidh Eaconamaidh

18.01.2016

Tha cruaidh fheum air co-obrachadh seasmhach gus a bhith cinnteach às an uiread as motha de dh’ola is gas fhaighinn às a’ Ghrunnd-mhara Mòr-thìr a th’ aig an RA mus tig an latha nuair a chrìochnaicheas an obair gu bràth, a rèir aithisg

Bu chòir do Riaghaltas na RA Alba a thoirt a-mach às a’ Bhile Aonaidhean-ciùird, a rèir Comataidh Thaigh an Ròid

18.01.2016

Bu chòir do Riaghaltas na RA Alba a thoirt a-mach às a’ Bhile Aonaidhean-ciùird gus nach tèid dàimhean gnìomhachais a mhilleadh ann an Alba, a rèir aithisg comataidh Thaigh an Ròid an-diugh.

Comataidh a’ toirt taic do phrionnsapalan Bile Taigheadas Prìobhaideach (Gabhaltas) (Alba)

14.01.2016

Thug Comataidh a taic an-diugh do phrionnsapalan coitcheann Bile a tha ag amas air gabhaltas singilte ùr a thoirt a-steach airson taighean prìobhaideach air mhàl agus gus gabhaltas nas tèarainte a stèidheachadh do luchd-gabhail

Baile Chloichridh gu bhith a’ cur fàilte air Comataidh an Ionmhais

13.01.2016

’S e Taigh-chluiche Fèis Bhaile Chloichridh an t-àite far am bi Comataidh an Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba a’ coinneachadh Diluain (18 Faoilleach), nuair a bhios a’ Chomataidh a’ cur cheistean don Mhinistear an Ionmhais Iain Swinney.

Mil Thaigh an Ròid air a Deasachadh le Sàr-bhèicear bho Fharpais Fuine Bhreatainn

12.01.2016

Bha Pàrlamaid na h-Alba air bhoil an-diugh nuair a nochd an sàr-bhèicear Flòraidh Sheddon bho Fharpais Fuine Bhreatainn, airson cèic shònraichte a thaisbeanadh a chaidh a dhèanamh le mil bho thaighean-sheillean Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh Thaigh an Ròid gu bhith a’ sgrùdadh dè a’ buaidh a thig bho Bhile Aonaidhean Ciùird

16.12.2015

Gairmear air eòlaichean bho na h-aonaidhean-ciùird, buidhnean sa raon phoblach agus buidhnean nam fastaichean gus fianais a thoirt air dè an èifeachd a dh’fhaodadh a bhith aig a’ Bhile air caidreabh gnìomhachais is seirbheisean poblach