Tasglann naidheachd

Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba ri tadhal air Eilean Arainn

19.11.2014

Bidh Comataidh Ionmhais Pàrlamaid na h-Alba a’ cuimseachadh air Eilean Arainn agus a’ Chomataidh a’ leantainn leis an sgrùdadh bhliadhnail air buidseat Riaghaltas na h-Alba.

Làithean na Pàrlamaid gu bhith a’ siubhal air feadh na h-Alba

18.11.2014

Tha an ath shreath de Làithean na Pàrlamaid gu bhith a' tachairt ann an trì àiteachan a bharrachd air feadh Alba, chaidh ainmeachadh. Bidh na h-àiteachan seo a' toirt fàilte do Phàrlamaid na h-Alba thairis air na mìosan ri teachd.

Mìneachadh: a’ cur Prìomh Mhinistear an dreuchd

14.11.2014

Dh’aontaich a’ Phàrlamaid air 13 Samhain gun rachadh am pròiseas, gus tagraichean ainmeachadh airson dreuchd a’ Phrìomh Mhinisteir, a chumail air 19 Samhain 2014.

BPE ùra à Alba gu bhith bruidhinn air poilitigs na h-Eòrpa le Comataidh

14.11.2014

Thèid bruidhinn air obair Pàrlamaid na h-Eòrpa agus air dreuchdan Choimisean na h-Eòrpa Diardaoin 20 Samhain nuair a nochdas BPE à Alba air beulaibh na Comataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh A-muigh airson a’ chiad uair bho chaidh an taghadh.

Comataidh a’ Cheartais a’ gabhail ri moladh a thaobh lùghdachadh as na dh’fhaodar òl rè dràibheadh

12.11.2014

Feumaidh am poball a bhith làn fhiosraichte is ullaichte fa chòir lùghdachadh às na dh’òlas iad ‘s iad a’ dràibheadh, reachdas a tha ri thighinn gu bith an ath-mhìos, thuirt Neach-gairm Comataidh a’ Cheartais, Cairistìona Ghreumach, an-diugh.

BPAan a’ cur suidheachadh Port-adhair Phreastabhaig fon phrosbaig

12.11.2014

Bidh an Leas-Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon BPA, a’ nochdadh air beulaibh BPAan bhon Chomataidh Bun-structair is Tasgadh Calpa gus ceistean a fhreagairt mu na planaichean a th’ aig Riaghaltas na h-Alba airson Port-adhair Phreastabhaig.

Pàrlamaid na h-Alba ri tost dhà-mhionaid a chumail

10.11.2014

Thig a h-uile gnothach pàrlamaideach gu stad aig Taigh an Ròid aig 11m air Dimàirt 11 Samhain gus tost dhà-mhionaid a chumail air Latha an Fhosaidh.

Àrd-oifigear Buidheann Airgid Virgin gus òraid a thoirt seachad aig co-labhairt Gnìomhachas sa Phàrlamaid

07.11.2014

Bheir Àrd-oifigear Virgin Money, Jayne-Anne Gadhia, prìomh-òraid seachad an-diugh aig co-labhairt gnìomhachas bliadhnail Pàrlamaid na h-Alba.

Pàrlamaid na h-Alba a’ tadhal air a’ Ghearasdan airson ‘Latha na Pàrlamaid’

06.11.2014

Bidh Pàrlamaid na h-Alba anns a’ Ghearasdan airson Latha na Pàrlamaid a chumail an sin air Diluain 24 Samhain.

20 Preantasachd ùr gu bhith aig a’ Phàrlamaid

05.11.2014

Chaidh sgeama phreantasachdan fhoillseachadh an-diugh, leis an Oifigear Riaghlaidh Tricia Marwick, a bheir cosnadh do dh’fhichead duine òg ann am Pàrlamaid na h-Alba thairis air an ath cheithir bliadhna.