Naidheachd

 

Obar Dheathain mar fhòcas do thuras rannsachaidh às-mhalairt

Thèid ceistean a chur ri gnothachasan ann an Obar Dheathain an-diugh mun eòlas a th’ aca a thaobh às-mhalairt (export) de bhathar is seirbheisean le còrr an t-saoghail, ceistean a bhios aig BPAan air Comataidh Eaconamaidh, Lùths is Turasachd.

Ceum nas fhaisge air ceadachadh airson gunnaichean-adhair an Alba

Thathar air ceum eile a ghabhail an-diugh (23 Màrt) gu ruige ceadachadh gunnaichean-adhair às dèidh do Chomataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh aithisg ìre a h-aon fhoillseachadh air Bile Gunnaichean-adhair is Ceadachadh (Alba).

Comataidh a’ sireadh barrantasan a thaobh TTIP a chor is gun tèid seirbheisean poblach a dhìon

Tha comataidh ann an Taigh an Ròid air barrantasan iarraidh nach biodh an NHS is seirbheisean poblach eile ann an Alba a’ fulang gu dona aig aonta malairt a tha ga bharganachadh eadar an t-Aonadh Eòrpach is Stàitean Aonaichte Aimeireagaidh.

Latha Eadar-nàiseanta nam Boireannach air a chomharradh aig Pàrlamaid na h-Alba

Bidh na ciadan de bhoireannaich às iomadh àite is dhen a h-uile seòrsa a’ cruinneachadh ann an Taigh an Ròid a-màireach (Disathairne 14 Màrt) gus Latha Eadar-nàiseanta nam Boireannach a chomharradh.

Bu chòir do sgoiltean a bhith a’ brosnachadh chòmhraidhean air taghaidhean, tha Comataidh phàrlamaideach a’ moladh

Ghabh òigridh de 16 is 17 bliadhna a dh’aois an cothrom a bhòtadh anns an reifreann an-uiridh le uidhir de dhealas gum bu chòir do sgoiltean taic a thoirt don ùidh seo nuair a tha taghaidhean eile a’ tighinn dlùth.

Tosgaire Latbhia gus bruidhinn ri BPAan air prìomh amasan san Roinn Eòrpa

Thèid prìomh amasan Latvia agus an dùthaich sin mar cheannas air Comhairle an Aonaidh Eòrpaich a chur an cèill le Tosgaire Latvia don Rìoghachd Aonaichte, A Mhòralachd Andris Teikmanis.

Latha na Pàrlamaid a’ tighinn gu Taigh Sear, Glaschu

Faodaidh daoine bho air feadh Ghlaschu ionnsachadh mar a tha a’ Phàrlamaid aca ag obair air an son nuair a thig Pàrlamaid na h-Alba gu Taigh Sear (Easterhouse) air Diluain 16 Màrt.

BPAan a’ sgrùdadh mar a tha cunnart ann gun dùin stèisean-cumhachd Lann Annaid

Bidh Comataidh Eaconamaidh, Lùths is Turasachd Pàrlamaid na h-Alba a’ toirt sùil an-diugh air dè tha an dàn do stèisean-cumhachd Lann Annaid ann am Fìobh.

A’ Rannsachadh Ceanglaichean Eadar-nàiseanta na h-Alba

Thathar ag iarraidh air buidhnean san treas earrainn agus buidhnean nach buin ris an riaghaltas an-diugh an cuid bheachdan a thoirt do Chomataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh-a-Muigh agus i a’ cur an ath-ìre den rannsachadh aice, ‘A’ Ceangal Alba’, air bhog.

A’ brosnachadh bhoireannaich òga a bhith cho soirbheachail ’s a ghabhas

Tha a’ brosnachadh bhoireannach òga gu bhith soirbheachadh chun na h-ìre as motha ’s as urrainn dhaibh gu bhith na phrìomh chuspair aig tachartas mòr a thèid a chumail aig Taigh an Roid air Diluain 23 Màrt.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date