Naidheachd

 

Pàrlamaid na h-Alba a' tighinn dhan Eilean Sgitheanach

Bidh Comataidh Pàrlamaid na h-Alba a’ sgrùdadh ceist fearann na h-Alba aig coinneamh phoblach a chumas iad aig Ionad Àrois.

Taisbeanadh dhealbhan-camara aig Pàrlamaid na h-Alba

Chithear dealbhan a thog cuid de na dealbhadairean-naidheachd as fheàrr bho air feadh an t-saoghail ann an dà thaisbeanadh a thèid a shealltainn as t-samhradh aig Pàrlamaid na h-Alba.

A’ dèanamh inntrigeadh nas fhasa – taic maoineachaidh ann am foghlam adhartach agus àrd-fhoghlam

Ciamar a tha an siostam taic oileanach a’ dèanamh inntrigeadh do cholaistean agus oilthighean na h-Alba nas fhasa? Sin dìreach aon de na ceistean a dh’fhaighnicheas Comataidh Foghlam is Cultar Pàrlamaid na h-Alba nuair a rannsaicheas iad taic oileanach.

’S e boireannaich a dh’fhairicheas a’ bhuaidh as miosa bho ath-leasachadh shochairean

Tha boireannaich a’ fulang ann an iomadh dòigh bho na h-atharrachaidhean connspaideach a tha gan dèanamh ann an siostam nan sochairean, a rèir aithisg a dh’fhoillsich Comataidh Ath-leasachadh Shochairean.

Sgrùdadh san amharc air cuid de phrìomh bhuidhnean poblach

The outcomes delivered by Scotland’s main educational and cultural bodies are to be examined by the Scottish Parliament’s Education and Culture Committee.

Comataidh a’ Cheartais a’ cur taic ri ùrachadh reachdas FAI ach ag iarraidh leasachaidhean

Thug Comataidh a’ Cheartais taic an-diugh do phrionnsapalan bunasach a’ Bhile Thubaistean Bàsmhor agus Bàs Aithghearr msaa (Alba) ach tha i a’ cur ìmpidh air an Riaghaltas beachdachadh air leasachaidhean aig Ìre 2.

Reifreann is Ath-leasachadh: Comataidh Taigh an Roid a’ Tòiseachadh Rannsachadh air an Aonadh Eòrpach

Tha A’ Chomataidh Eòrpach is Dàimhean Taobh A-muigh a’ dol a dhèanamh rannsachadh air dè tha an dàn don dàimh eadar an Rìoghachd Aonaichte agus an t-Aonadh Eòrpach.

’S e Frèam-obrach Fiosgail Ath-leasaichte an Dòigh Soirbheachadh le Barrachd Tiomnadh Cumhachd Fiosgail

Tha Comataidh aig Taigh an Ròid air co-dhùnadh gum bi èifeachd ann am barrachd tiomnadh cumhachd fiosgail gu mòr a’ crochadh air frèam-obrach fiosgail ath-leasaichte na h-Alba.

A’ Chomataidh Bun-structair ag iarraidh poileasaidh ùr airson gluasad luchdan bathair

Feumaidh Riaghaltas na h-Alba poileasaidh ùr a dhealbh airson gluasad luchdan bathair gus frithealadh air na feuman a bhios ann a thaobh gluasad bathair san ùine ri teachd, sin a rèir rannsachadh a rinn Comataidh Bun-structair

Beachdan gan sireadh air an lagh airson leantalachd chòraichean

Tha BPAan bho Chomataidh nan Cumhachdan Tiomnaichte is Ath-leasachadh Laghan an-diugh a’ sireadh bheachdan air molaidhean gus pàirtean den lagh airson leantalachd chòraichean (succession) ath-nuadhachadh.

Lean air na meadhanan sòisealta sinn

Twitter logo   Wordpress logo

Facebook logo   YouTube logo

Follow us on Twitter

Keep up to date