Naidheachd

Ladysmith Black Mambazo ri cluich aig Pàrlamaid na h-Alba mar chuid de Chruinneachadh Cultair Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann

Faodaidh am poball iarrtas a dhèanamh air cothrom ainneamh gus Ladysmith Black Mambazo fhaicinn a’ cluich aig Pàrlamaid na h-Alba mar chuid de chruinneachadh a bhios a’ sgrùdadh mar a thèid poileasaidh a thaobh cultair a leasachadh.

‘Dè tha air fàire do dh’Alba?’ tha Fèis Phoilitigs na bliadhna seo a’ faighneachd

Tha an fhèis a chuireas daoine aig cridhe poilitigs air clàr beothail a chur air bhog an-diugh, a’ sealltainn air ‘Dè tha air fàire do dh’Alba?’

Molaidhean mu airm adhair agus mu cheadachadh gu bhith air an sgrùdadh

New measures which introduce a licensing regime for air weapons and makes changes to the alcohol licensing regime are to be scrutinised by the Scottish Parliament’s Local Government and Regeneration Committee.

Cuiribh Fuaigheal ri Pannal an t-Sluaigh agus Grèis-bhrat Mòr na h-Alba na h-Alba a’ tilleadh do Thaigh an Ròid

Agus 15 bliadhna o chaidh a’ Phàrlamaid fhosgladh gu h-oifigeil an 1999, tha fear de phròiseactan mòra ealain coimhearsnachd na h-Alba, Grèis-bhrat Mòr na h-Alba, air tilleadh gu Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh a’ moladh barrachd chumhachdan airson riaghaltais ionadail

Bu chòir gum biodh barrachd saorsa agus chumhachdan aig riaghaltais ionadail a rèir aithisg a chaidh a chur a-mach an-diugh le Comataidh Riaghaltais Ionadail is Ath-bheothachadh aig Pàrlamaid na h-Alba.

A’ toirt cumhachd da-rìribh do choimhearsnachdan?

Thathar a’ moladh an còir a thoirt do choimhearsnachdan air feadh Alba am fearann aca a cheannach, nuair a thòisicheas Comataidh Riaghaltas Ionadail is Ath-bheothachadh air sgrùdadh a dhèanamh air Bile Cumhachdachadh Choimhearsnachdan (Alba).

Comataidh a’ lorg bheachdan air Bile Maoin Shochairean (Alba)

Tha Comataidh Ath-leasachadh Shochairean aig Pàrlamaid na h-Alba air beachdan iarraidh air Bile Maoin Shochairean (Alba) aig Pàrlamaid na h-Alba.

Rannsachadh a dh’iarr comataidh air fios a thoirt mun bhuaidh ionadail a bheir ath-leasachadh shochairean: uàrdan ann an Glaschu an fheadhainn as miosa dheth

Thathar air a’ bhuaidh a bheir ath-leasachadh shochairean air uàrdan-taghaidh ionadail ann an Alba a nochdadh an-diugh ann an rannsachadh a dh’iarr Comataidh Ath-leasachadh Shochairean aig Pàrlamaid na h-Alba.

Comataidh Slàinte ri tadhal air pròiseactan aig a bheil e mar amas neo-ionannachdan slàinte ann an Taobh an Iar na h-Alba a lùghdachadh

Projects that aim to reduce health inequalities in the West of Scotland will be the focus of a visit by the Scottish Parliament’s Health and Sport Committee on Monday (23 June).

Pàrlamaid na h-Alba gus fàilte a chur air seillein na meala

An-diugh (18 Ògmhios), bidh a’ Phàrlamaid cho trang ri bothan sheillean agus i a’ cur fàilte air an luchd-tadhail as ùire don àite – seillein na meala.