Cairistìona Ghreumach BPA

Cairistìona Ghreumach BPABall airson: Lodainn Mheadhanach a Deas, Srath Thuaidh agus Srath Labhdair

Pàrtaidh: Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Clàr Com-pàirtean nam Ball