Bill Kidd BPA

Bill Kidd BPABall airson: Glaschu Fearann Anna

Pàrtaidh: Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Clàr Com-pàirtean nam Ball