Seumas Ó Ceallaigh BPA

Seumas Ó Ceallaigh BPABall airson: An Ruadh-Ghleann

Pàrtaidh: Pàrtaidh Làbarach na h-Alba

Clàr Com-pàirtean nam Ball