Uilleam Ó Cobhthaigh BPA

Uilleam Ó Cobhthaigh BPABall airson: Cille Mhearnaig agus Srath Irbhinn

Pàrtaidh: Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba

Clàr Com-pàirtean nam Ball