BPA

MSPsGlazedWalkwaySP20090507

BPA Làthaireach

Fiosrachadh mu na BPA sgìreil is roinneil agad, a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu na gnothaichean pàrlamaideach aca agus mu bhith a’ cur fios thuca.

Presiding Officer

An t-Oifigear Riaghlaidh

Chaidh Tricia Marwick a thaghadh mar an ceathramh Oifigear Riaghlaidh aig Pàrlamaid na h-Alba. Tha e an urra rithe a bhith a’ riochdachadh Pàrlamaid na h-Alba aig baile agus thall-thairis.

ScotlandMapSP20110830

Mapaichean Sgìrean

Cleachd am mapa de roinnean is sgìrean na Pàrlamaid airson faighinn a-mach mu na BPA agad.